8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

logo post

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – SUPER MARKET που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2019 στο ΔΕΚΚ στις Γούρνες Ηρακλείου.